Acto público defensa TFM | 27.09.2023

 

Acto público de defensa TFM [27.09.2023 | 10:00h] Salón de Graos

Traballos:

Análise da Rúa Sanz no Casco Histórico de Tui e proposta de intervención. / M. Grecia Álvarez Carballo

Proposta de intervención para a rexeneración urbana do barrio Villa Alegre, Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba.
 / César Eduardo Álvarez González

Entre o abandono e a recuperación. O Casco histórico de Viveiro. / Paula Blanco Carreira

Proposta de intervención sobre a Capela da Orden Terceira na Coruña. / Paloma Pereda Quireza

Do esquecemento á reactivación. Proposta de rehabilitación de edificio en Ferrol. / M. Belén Rondeau Fariña

Restauración e Rehabilitación dunha Vivenda Tradicional en Castrillo de los Polvazares: Un Estudio de Caso. / M. Lucía Suburú Salgado

Reforma e rehabilitación dun edificio existente, casa cuartel, albergue-pensión do Camiño de Santiago. / José Antonio Varela López