Acto público defensa TFM | 26.07.2023


Acto público de defensa TFM [26.07.2023 | 10:00h] Salón de Graos

Traballos:

Proposta de intervención para a rexeneración urbana do barrio Villa Alegre, Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba. / César E. Álvarez González

Novos usos do Taller de Maquinaria. Recuperación do patrimonio industrial dun asteleiro histórico
/ Pilar de Mesa Cervigón

Muiños hidráulicos do litoral galego / Silvia Herrera Ojeda
    

--
Tribunal:
Presidencia: José B. Rodríguez Cheda
Secretaria: Luz Paz Agras
Vocalía: Vicente A. López Chao